【Grahams Natural網店消費券限定優惠】

【Grahams Natural消費券最新限定優惠】
政府又派發消費券啦!Grahams Natural網店接受Alipay及WeChat Pay
支付!只要結帳時選Yedpay付款便可!即睇消費券限定優惠!
即日起至 2022 年4月 30 日,我地準備咗消費券限定優惠套裝,仲有好多免費禮品準備好俾您!

除咗消費券限定優惠套裝外,我地仲準備咗好多禮品,只要選購滿指定金額即可以免費獲贈禮品,禮品數量有限,送完即止!

優惠條款及細則:

  1. 以上所有優惠套裝為折實價,不得與其他優惠同時享用。
  2. 所有優惠不得與其他優惠同時使用。
  3. 以上禮品均以折實價計算來送贈,每個訂單只限送出禮品乙份(首次購物之迎新禮品除外)。
  4. 所有優惠套裝數量有限,售完即止。
  5. 所有禮品將會自動加入到寄出之貨品,如有查詢歡迎whatsapp致6798-0815。
  6. 如有任何爭議,Grahams Natural Hong Kong及俞寶國際股份有限公司保留最終決定權。